Hotline: 0988 200 345
Email: dienbienvn@gmail.com
Tel : (08) 38404 295
Fax: (08) 38404 178

Thông Tin Cần Biết
Hình Ảnh
Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 125 tỷ USD

Cả nước ước nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD trong nửa đầu năm 2013.

Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 125 tỷ USD
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 2,55 tỷ USD trong tháng 6 và xuất siêu hơn 5,4 tỷ USD trong nửa đầu năm nay.

Theo số liệu của cơ quan thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2013 của cả nước ước đạt 125,5 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 62 tỷ USD, tăng hơn 16% so cùng kỳ 2012; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 63,45 tỷ USD, tăng hơn 17% so cùng kỳ 2012. 

Như vậy, cả nước ước nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD trong nửa đầu năm 2013.

Riêng trong tháng 6, cũng theo báo cáo của cơ quan thống kê, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,4 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu cả nước tháng 6 ước đạt 11,6 tỷ USD.

Như vậy, con số nhập siêu trong tháng 6/2013 là 200 triệu USD.

Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 2,55 tỷ USD trong tháng 6 và xuất siêu hơn 5,4 tỷ USD trong nửa đầu năm nay.

 

(Theo Vneconomy)

Các Tin Khác :